Taith a throsolygon y gystadleuaeth

Taith a throsolygon y gystadleuaeth


Gallwch ganfod popeth mae angen i chi ei wybod am bob categori unigol o'r gystadleuaeth SkillBuild:

(DU) - cystadleuaeth yn digwydd yn y DU yn unig

(ES) - cystadleuaeth yn gymwys ar gyfer EuroSkills

(WS) - cystadleuaeth yn gymwys ar gyfer WorldSkills

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080