Facebook Pixle

Trosolwg o'r gystadleuaeth Saer Dodrefn

Mae saer dodrefn yn arbenigwr wrth wneud dodrefn o bren hyd at fanylebau uchel iawn.

Mae seiri dodrefn yn gwneud neu'n atgyweirio dodrefn o bren soled neu gynhyrchion wedi'u seilio ar bren. Efallai y bydd seiri dodrefn yn arbenigo mewn meysydd penodol megis dylunio pwrpasol ac ail-gynhyrchu hen ddodrefn, dodrefn ffitiadau, dodrefn swyddfa, ffitiadau siop a dodrefn cynhyrchu. Bydd seiri dodrefn yn gweithredu amrywiaeth o offer llaw a pheiriannau gwaith coed, megis llifau pŵer, plaeniau uniadu a morteiswyr i arwynebu, torri, neu lunio pren neu gynhyrchion wedi'u seilio ar bren er mwyn gweithgynhyrchu dodrefn.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl saer dodrefn a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Bydd cystadleuwyr yn gallu gweithio hyd at o fewn 0.9mm ar ddimensiynau ac yn agosach wrth ffitio uniadau
 • Bydd cystadleuwyr yn ennill marciau ar gyfer marcio cywir hyd at safonau cydnabyddedig, torri a ffitio uniadau'n lân a chrimp, llunio pren gan ddefnyddio ystod o blanau a pharatoi'r pren i dderbyn gorffeniad
 • Bydd cystadleuwyr yn colli marciau ar gyfer uniadau sy'n ffitio'n groes, arwynebau garw ar uniadau, sgiliau cynllunio a gorffen gwael
 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Cyfarwyddiadau cyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol
 • SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] symud ymlaen i'r cystadlaethau EuroSkills a WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Dehongli lluniadau
 • Marcio pren yn gywir cyn gweithio arno
 • Torri pren â llifau a chynion
 • Torri a llunio deunyddiau ag offer llaw a pheiriant
 • Cydosod cynhyrchion wedi'u gorffen
 • Gweithio hyd at o fewn 0.9mm ar ddimensiynau ac yn agosach wrth ffitio uniadau
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080