Facebook Pixle

Trosolwg o'r gystadleuaeth saernïaeth

Mae saer coed yn gweithio â phren i adeiladu drysau, ffenestri, dodrefn wedi'i ffitio a gosodiadau parhaol eraill o fewn adeiladau. Yn aml byddant yn paratoi eitemau mewn gweithdy cyn mynd i'r safle i osod yr eitemau a gwblhawyd.

Mae seiri coed yn gweithio â llawer o fathau o bren a deunyddiau adeiladu eraill i greu amrywiaeth o waith mewnol ac allanol megis grisiau, ffenestri, drysau, dodrefn, ceginau, cypyrddau a gwaith coed i'r tu mewn. Gall seiri coed weithio ar brosiectau treftadaeth sydd angen sgiliau traddodiadol i warchod, trwsio neu ail-greu gwaith saer coed o'r gorffennol neu adfer adeiladau hanesyddol. Mae seiri coed yn defnyddio ystod o gyfarpar o offer traddodiadol megis llifau, cynion, planau a driliau i gyfarpar torri cyfrifiadurol o'r radd flaenaf a meddalwedd llunio a dylunio uwchdechnoleg. Mae eu sgiliau yn gymysgedd gwerthfawr o grefftwaith traddodiadol a modern.

Mae'r gystadleuaeth wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl saer coed a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol
 • SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] symud ymlaen i'r cystadlaethau EuroSkills a WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Lluniadu a gosod
 • Marcio ar bren a deunydd dalen
 • Torri amrywiaeth o uniadau hyd at safon uchel o gywirdeb
 • Cydosod, gwirio am sgwâr, datgymalu, ailosod a gludo
 • Cynllunio i sicrhau ffit gywir a chynnyrch gorffenedig o safon uchel
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080