Facebook Pixle

Sut i gofrestru ar gyfer Adeiladu Sgiliau

Yma fe ganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y broses gofrestru er mwyn cymryd rhan yng nghystadleuaeth SkillBuild eleni.

  • Mae cofrestriadau'n agor 09:00 am ar 2 Mawrth
  • Mae cofrestriadau'n cau am 23:59 ar 2 Ebrill
  • Ni dderbynnir cofrestriadau oni bai bod y cystadleuydd wedi llofnodi telerau ac amodau WorldSkills UK.  Os yw pwynt cyswllt (POC) yn cofrestru ar ran cystadleuydd, anfonir dolen at y cystadleuydd i lofnodi'r telerau ac amodau ar ôl i gais gael ei gyflwyno.
  • Ar gyfer cystadlaethau Sgiliau Cynhwysol, gellir llofnodi telerau ac amodau ar ran cystadleuydd.  Rhaid darparu datganiad o gefnogaeth ar gyfer cystadleuwyr sgiliau hollgynhwysol.  Anfonir dolen i'r ffurflen hon i'r POC ar ôl i'r cofrestriad gael ei dderbyn.
  • Os oes gan berson gyfrif presennol ar y system gofrestru, bydd angen iddo greu un newydd gan fod yr hen un bellach wedi darfod
  • Gofynnir i gofrestrwyr ddewis lleoliad ar gyfer eu dewis cyntaf a'u hail ddewis.
  • Sylwch, nid yw dewis lleoliad a ffefrir yn gwarantu lle yn y lleoliad hwnnw, bydd y rhain yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.
Dyluniwyd y wefan gan S8080