chwilio

chwilio

Filter

BLOG A DIGWYDDIADAU CHWILIO

Reset Filter
Cafwyd hyd i 67 canlyniad ar ôl chwilio am
Sut y gall y diwydiant adeiladu fynd yn wyrdd
05 Mehefin 2019

Sut y gall y diwydiant adeiladu fynd yn wyrdd

Greenheart yw un o brif ddylunwyr ac adeiladwyr cartrefi cynaliadwy yn y DU. Ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd fe wnaethom ofyn iddynt sut y gall y diwydiant adeiladu gofleidio dyfodol gwirioneddol gynaliadwy.
Construction is full of personality
28 Mai 2019

Construction is full of personality

Read about three industry workers' experience in the construction industry and how they feel their personality type suits their role.
Troeon cyntaf i fenywod ym maes adeiladu
12 Mawrth 2019

Troeon cyntaf i fenywod ym maes adeiladu

Ar gyfer Mis Hanes Menywod (1 - 31 Mawrth), rydym yn edrych yn ôl ar rai o'r troeon cyntaf i fenywod ym maes adeiladu. Y cyflawniadau hyn yw'r sylfeini i fenywod heddiw i wireddu eu potensial a llwyddo yn eu rôl ddewisol.
Menywod Ysbrydoledig
08 Mawrth 2019

Menywod Ysbrydoledig

Mae ein #TakeoverTuesday ar Instagram yn cynnig cipolwg gwych i chi ar sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu, trwy arddangos diwrnodau ym mywyd pobl ysbrydoledig sydd â rolau yn y diwydiant.
05 Mawrth 2019

Dysgu ymarferol fel prentisiaid

Ar gyfer Wythnos Prentisiaethau'r Alban (4 - 8 Mawrth), dywedodd tri phrentis ar gyrsiau pedair blynedd â Scotia Homes wrthym beth roeddent yn ei hoffi am ddysgu eu crefftau dewisol yn ymarferol.
Pam dod yn brentis
04 Mawrth 2019

Pam dod yn brentis

O'r 4 - 8 Mawrth, mae'n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau! Felly, roeddem yn meddwl y byddem yn gofyn i ychydig o beirianwyr newydd pam y daethant yn brentisiaid. Yn fwy na hynny, roeddem am wybod a oeddent yn edifarhau o gwbl.

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080