Facebook Pixel

EuroSkills

Oherwydd COVID-19, mae EuroSkills 2020 wedi’i ohirio. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa a’r dyddiadau diwygiedig, ewch i wefan EuroSkills yn rheolaidd.


Sgiliau sy’n cystadlu yn EuroSkills

  • Gwaith Maen Saernïol
  • Gosod brics
  • Gwneud dodrefn
  • Saernïaeth
  • Paentio ac Addurno
  • Plastro a systemau Wal Sych
  • Teilsio Waliau a Lloriau
Dyluniwyd y wefan gan S8080