Facebook Pixel

Partneriaid

WorldSkills UK

Mae WorldSkills UK yn bartneriaeth rhwng busnes, addysg a llywodraethau, yn helpu'r holl bobl ifanc i fynd ymhellach ac yn gyflymach yn eu gyrfaoedd, ac ennill y sgiliau mae ar gyflogwyr eu hangen fwyaf.

Mae WorldSkills UK yn trefnu cystadlaethau sgiliau i ddod â phrentisiaid a dysgwyr o bob rhan o'r wlad at ei gilydd i fod y gorau yn eu sgiliau dewisol. Mae'r cyflawnwyr uchaf o'r cystadlaethau WorldSkills UK yn mynd trwy hyfforddiant technegol a meddylfryd dwys pellach i'w paratoi ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol.

Mae cystadlaethau'n annog prentisiaid a dysgwyr heddiw i fod yn uchelgeisiol wrth iddynt fynd ar drywydd rhagoriaeth, tra'n darparu sgiliau gydol oes, o'r radd flaenaf iddynt. Byddant yn mireinio'r sgiliau a fydd yn eu helpu i ddatblygu'n weithwyr a mentoriaid gwerthfawr.


Mae cystadlaethau o fudd i bobl ifanc

  • Eu rhoi ar y llwybr carlam ar ddechrau eu gyrfaoedd
  • Eu hysbrydoli i gymryd prentisiaethau ac addysg dechnegol
  • Yn hyrwyddo eu llwyddiant
  • Yn cyflymu eu datblygiad personol a phroffesiynol

Gall cyflogwyr gofrestru eu prentisiaid a'u cyflogwyr ifanc i mewn i gystadlaethau.

WorldSkills logo
Mae gweithio mewn partneriaeth ag Adeiladu Sgiliau nid yn unig yn ein galluogi ni i ddangos y talent ifanc yn y diwydiant adeiladu yn y DU, mae hefyd yn ein galluogi i feincnodi sgiliau cyflogadwyedd ein prentisiaid â'r rhai hynny o weddill Ewrop a ledled y byd. Dyma sut y sicrheir bod mwy o bobl ifanc yn meddu ar y sgiliau cywir i helpu busnesau'r DU i gystadlu'n well ar lefel fyd-eang.

Dr Neil Bentley-Gockmann OBE, Prif Weithredwr, WorldSkills UK


Dyluniwyd y wefan gan S8080