Facebook Pixel

Trosolwg o'r gystadleuaeth garegwaith

Caregwaith yw'r grefft o lunio darnau garw o graig i siapiau geometrig cywir, ar adegau'n syml, ond mae rhai o gymhlethdod sylweddol, ac yna'n trefnu'r cerrig sy'n deillio o hyn, yn aml ynghyd â mortar i ffurfio strwythurau.

Mae seiri maen yn creu eitemau cerrig ymarferol a all barhau am ganrifoedd, mae angen iddynt fod yn fedrus ynghylch creu eitemau cerrig gan ddefnyddio offer traddodiadol. Mae seiri maen yn gweithio o flociau cerrig sydyn i lunio popeth o gladin ar gyfer bloc swyddfeydd newydd i gerfiadau cymhleth a phwysig ar gyfer adeiladau hanesyddol enwog, gan weithio â deunyddiau megis llechi, tywodfaen a chalchfaen. Maent yn defnyddio templedi a lluniadau fel canllaw ac yn aml maent yn copïo cerrig wedi'u pydru neu wedi'u torri i greu amnewidiadau tebyg. Mae caregwaith yn un o'r proffesiynau hynaf yn y diwydiant adeiladu.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl saer maen a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 8 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr
 • Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] symud ymlaen i'r cystadlaethau EuroSkills a WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Cynhyrchu gwaith maint llawn o ddarluniad gweithiol trwy ddefnyddio'r technegau geometrig priodol
 • Cynhyrchu templedi mewn plastig a sinc o gyflwyniad maint llawn (wedi'i farcio'n llawn)
 • Cymhwyso templedi i garreg i drosglwyddo gwybodaeth berthnasol
 • Cymhwyso templed mewn ffordd sy'n lleihau gwendidau a diffygion
 • Saernïo siamffrau, rheolaethau a ffiledau
 • Saernïo mowldiau ceugrwm ac amgrwm
 • Saernïo arwynebau gwastad a chrwm
 • Cynhyrchu meitrau mewnol ac allanol
 • Cynhyrchu stopiau Ashlar
 • Gwirio cerrig ar gyfer gwir a sgwâr, a chywir os oes angen
 • Dewis yr offer cywir ar gyfer y gwaith sydd i'w wneud
 • Arddangos gwybodaeth o brosesau geometrig
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080