Facebook Pixel

Trosolwg o'r gystadleuaeth Paentio ac Addurno

Mae paentiwr ac addurnwr yn gweithio gyda phob ffabrig a phaent hyd at orffeniad uchel, gan wneud gwaith mewnol ac allanol i eiddo.

Mae paentiwr ac addurnwr yn gweithio ar ystod eang o brosiectau paentio ac addurno yn amrywio o  adnewyddu tai i adeiladau newydd, i fyny at waith cymhleth megis paentio pontydd, neu gynnal adeiladau hanesyddol. Mae paentiwr ac addurnwr yn gwneud waliau a nenfydau yn daclus a deniadol gan ddefnyddio amrywiaeth o systemau, papur wal a gorffeniadau eraill.

Mae'n un o'r crefftau adeiladu â'r galw mwyaf a bydd angen i chi feistroli ystod o dechnegau ar gyfer gwneud i leoedd ymddangos yn dda, yn aml yn hyfforddi mewn sgiliau newydd trwy gydol eich gyrfa. Mae technegau arbenigol yn cynnwys defnyddio gorffeniadau paent addurnol megis stensiliau, gwydredd lliw, graenio, marmori a llythrennu.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl paentiwr ac addurnwr a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Y gallu i weithio hyd at oddefgarwch milimedrau
 • Bydd y dyluniad yn cael ei farcio ar gyfer cywirdeb, tywyllni, cynildeb ac ansawdd
 • Bydd cystadleuwyr yn colli marciau am fesuriadau anghywir, a gorffeniad gwael
 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol
 • SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] symud ymlaen i'r cystadlaethau EuroSkills a WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Gweithio o luniadau drwy gymryd mesuriadau cywir i benderfynu pa ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y darn cystadleuaeth
 • Gosod papur wal
 • Arddangos sgiliau paentio rhagorol
 • Gweithio hyd at oddefgarwch milimedrau
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080