Facebook Pixel

WorldSkills

Mae’r prentisiaid a’r hyfforddeion medrus, o bob cwr o bedair gwlad y DU, yn cael eu dewis i gynrychioli Tîm y DU yn WorldSkills – sy’n cael eu galw’n ‘Gemau Olympaidd Sgiliau’.

Bydd y 46ed Cystadleuaeth WorldSkills yn cael ei chynnal yn Shanghai, Tsieina, ym mis Medi 2022. Bydd dros 1,300 o gystadleuwyr, o dros 60 o wledydd a rhanbarthau sy’n aelodau o WorldSkills, yn cystadlu mewn 56 o wahanol sgiliau.


Carfan y DU , 2021

 

Gwaith Saer Maen Saernïol

 • James Diger - Coleg Efrog, Swydd Efrog a Humber
 • Jordan Cliffe – Coleg Crefftau Adeiladu, Llundain
 • Josh Harvey - Coleg Weymouth, De Orllewin Lloegr
 • Liam Macauley - Coleg Dyffryn Forth, Yr Alban
 • Owen Gallimore - Portland Stone Firms, De Ddwyrain Lloegr

 

Gwneud dodrefn

 • Finlay Champion - Grŵp Coleg Chichester, De Ddwyrain Lloegr
 • James Boyes - Coleg Moulton, Dwyrain Canolbarth Lloegr
 • James Kennard - Parkway Insiders Ltd, De-ddwyrain Lloegr

 

Saernïaeth

 • Alex Howe - Coleg Gorllewin Suffolk, Dwyrain Lloegr
 • Harry Colgrave - Coleg Caerwysg, De Orllewin Lloegr
 • Ross Fiori - Coleg NCG Caerliwelydd, Gogledd Orllewin Lloegr

 

Peintio ac addurno

 • Bridie Kilby - Coleg Caerlŷr, Dwyrain Canolbarth Lloegr
 • Lewis Boyle – Coleg Adeiladu Leeds, Swydd Efrog a Humber
 • Thomas Nowell - Coleg Truro a Penwith, De Orllewin Lloegr

 

Plastro a systemau wal sych

 • Brendan Dudy - Coleg Rhanbarthol y Gogledd Orllewin, Gogledd Iwerddon
 • Kalem Kerrigan - Errigal Contracts, Gogledd Iwerddon

 

Teilsio waliau a lloriau

 • Andrew McDonald - Coleg Adeiladu Leeds, Swydd Efrog a Humber
 • Dylan Calvert - Coleg Rhanbarthol y De, Gogledd Iwerddon
 • Dylan Gillanders - Coleg Rhanbarthol y De, Gogledd Iwerddon
 • Morgan Swift - Coleg Dinas Glasgow, Yr Alban
 • Odhran Connolly - Coleg Rhanbarthol y De, Gogledd Iwerddon

Enillwyr Medaliwn Rhagoriaeth – Rownd derfynol WorldSkills, Kazan, Rwsia, 2019

 

Callum Bonner - Peintio ac Addurno

Christopher Caine - Saernïaeth

Callum Bonner
Christopher Caine

Lewis Greenwood - Gosod Brics

Mark Scott - Teilsio Waliau a Lloriau

Lewis Greenwood
Mark Scott

Delweddau: WorldSkills UK

Dyluniwyd y wefan gan S8080