Facebook Pixle

Beth yw Adeiladu Sgiliau?

SkillBuild, a ddarperir gan CITB, yw'r gystadleuaeth aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu. Fel y gystadleuaeth sgiliau adeiladu mwyaf sydd wedi dal i fynd am yr amser mwyaf, rydym yn chwilio am sgiliau a thalent sydd a adeiladir i barhau.

Mae cyfres o gystadlaethau yn gweld y bobl orau oll yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gael eu goroni'n enillydd yn eu crefft dewisol. Yn debyg iawn i'r Gemau Olympaidd, wrth i bob lefel o gystadleuaeth fynd yn ei flaen, bydd cystadleuwyr yn cael eu profi nid yn unig ar eu galluoedd technegol, ond ar eu rheolaeth amser, eu cymeriad ac hymrwymiad, a gall y cystadlaethau eu helpu i feithrin eu hyder, hunan-barch a sgiliau bywyd eu hunain.


Rowndiau Cymhwyso Rhanbarthol

Yn cael ei gynnal o fis Ebrill i fis Gorffennaf bob blwyddyn, mae'r gyfres hon o gystadlaethau a gynhelir ledled Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, yn dwyn ynghyd hyfforddeion a phrentisiaid o bob rhan o'r wlad i gystadlu yn eu sgiliau dewisol. Mae canlyniadau cystadleuwyr o bob un o'r rowndiau rhagbrofol yn cael eu cyfuno a bydd yr wyth cystadleuydd sydd â’r sgôr uchaf yn cael eu dewis i symud ymlaen i Rownd Derfynol Genedlaethol y DU.

Gweld y rhestr lawn o aelodau Sgwad y DU ar gyfer Rowndiau Cymhwyso Rhanbarthol 2020.

Rownd Derfynol Genedlaethol y DU

Mae lefel y cystadlu'n cynyddu i gystadleuwyr pan ydynt yn dod at ei gilydd o bob rhan o'r DU am y tro cyntaf i gystadlu mewn cystadleuaeth 3 diwrnod.. Mae medalau aur, arian ac efydd yn cael eu dosbarthu mewn seremoni wobrwyo ar ôl i ddiwrnod olaf y gystadleuaeth ddod i ben. Nawr gall yr enillwyr medalau â'r sgôr uchaf sydd yn gymwys o ran oedran a medr symud ymlaen i Sgwad y DU, â'r potensial i gael eu dewis i gystadlu ar lefel ryngwladol.

Canfyddwch ganlyniadau Rownd Derfynol Genedlaethol y DU 2019.


WorldSkills

Mae'r DU yn cymryd rhan yn WorldSkills; cystadleuaeth sgiliau rhyngwladol fwyaf y byd. Mae enillwyr medal Sgiliau o gystadlaethau 2016 a 2017 wedi cael eu dewis ar gyfer Team UK yn WorldSkills Kazan 2019.

Canfyddwch pwy fydd yn cystadlu yn WorldSkills Kazan 2019!

EuroSkills

Yn ystod y cyfnod hyfforddi hwn, gellir dewis aelodau Sgwad y DU i gystadlu yn EuroSkills, yn erbyn 28 o wledydd Ewropeaidd, gan gynnwys Ffrainc a'r Almaen, yn eu crefft dewisol. Mae EuroSkills yn digwydd bob dwy flynedd, a gall enillwyr medalau SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] 2016 a 2017 gymryd rhan yn EuroSkills Budapest 2018.

Gweld y rhestr lawn o aelodau Sgwad y DU ar gyfer Euroskills Budapest 2018

Dyluniwyd y wefan gan S8080