Facebook Pixel

Trosolwg o gystadlaethau


Dysgwch bopeth y mae angen i chi ei wybod am bob un o gategorïau unigol y gystadleuaeth Adeiladu Sgiliau:

(DU) – y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn y DU yn unig

(ES) - y gystadleuaeth yn gymwys ar gyfer EuroSkills

(WS) - y gystadleuaeth yn gymwys ar gyfer WorldSkills

Gosod brics

(DU) (ES) (WS)


Gwaith coed

(DU) (WS)

Creu Dodrefn a Chabinetau

(DU) (ES) (WS)

Saernïaeth

(DU) (ES) (WS)


Peintio ac Addurno

(DU) (ES) (WS)

Plastro

(DU)

Plastro a systemau Wal Sych

(DU) (ES) (WS)


Toi gyda Llechi a Theils

(DU)

Gwaith saer maen

(DU) (ES) (WS)

Teilsio Waliau a Lloriau

(DU) (ES) (WS)

Dyluniwyd y wefan gan S8080