Facebook Pixel

Archwilio Adeiladu Tai

Enw’r Gweithgaredd: 

Archwilio Adeiladu Tai

Disgrifiad o’r Gweithgaredd: 

Nod y rhaglen yw dod â byd adeiladu tai yn fyw drwy weithgarwch adeiladu tai rhyngweithiol, ysgogol, gan ddatrys problem ‘go iawn’ sy’n ymwneud ag adeiladu tai a defnyddio STEM mewn ffordd ymarferol, sy’n gysylltiedig â gwaith. 

Cafodd y rhaglen chwe wythnos hon ei chynllunio a’i datblygu gan Ffederasiwn yr Adeiladwyr Cartrefi (HBF) a thîm Am Adeiladu. 

Nod y Gweithgaredd: 

Codi ymwybyddiaeth o’r diwydiant adeiladu tai, a’r gyrfaoedd amrywiol a gwerth chweil y gall y sector eu cynnig, sy’n seiliedig ar STEM. 

Datblygu gwybodaeth cyfranogwyr am y deunyddiau, y cynnyrch, y technolegau a’r addasiadau cynaliadwy a ddefnyddir wrth adeiladu tai. 

Defnyddio sgiliau mathemategol i lunio dalen dendro a gweithgareddau ymestyn dewisol eraill e.e. dylunio mewnol. 

Defnyddio gwybodaeth, astudiaethau a phrofiad sy’n seiliedig ar STEM i ddatrys problem ddifrifol sy’n ymwneud â’r sector adeiladu tai. 

Cynulleidfa (oedran a argymhellir): 

11 oed - oedolyn (gellir ei addasu ar gyfer cynulleidfaoedd iau)

Maint y grŵp: 

Yn ddelfrydol, dylai cyfranogwyr weithio mewn grwpiau o 4-6 o bobl. 

Safle HBF Taylor Wimpey

Dogfennau i’w Llwytho i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr: 

Archwilio Adeiladu Tai - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 1.2MB

Archwilio Adeiladu Tai - Pob Dogfen

LAWRLWYTHO - Archwilio Adeiladu Tai - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080