Enwau'r Adnoddau:

  • Sut i Drefnu Ymweliad â Safle Adeiladu
  • Gweithlyfr Ymweliad â Safle
  • Taflen Trefnu Ymweliad â Safle (y gellir ei golygu)

Disgrifiad o'r Adnoddau:

Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys ystod o wybodaeth, cyngor a chanllawiau gan gynnwys gweithlyfr, rhestrau gwirio a chwestiynau cyffredin er mwyn helpu cyflogwyr sy'n cynnal ymweliad â safle adeiladu a'r rheini sy'n bwriadu ymweld â safle adeiladu.

Amcanion yr Adnoddau:

Mae'r wybodaeth a'r cyngor yn y canllaw wedi'u bwriadu ar gyfer helpu'r naill barti a'r llall, wrth gynllunio'r ymweliad â'r safle ac ar y diwrnod ei hun, er mwyn sicrhau bod yr ymweliad yn un ystyrlon a llwyddiannus.

Cynulleidfa:

Unrhyw un a all fod yn trefnu ymweliad â safle adeiladu, gan gynnwys:

  • Cyflogwyr
  • Darparwyr Addysg a Dysgu
  • Canolfan Byd Gwaith
Site Visit Guide

Rhagor o wybodaeth: Edrychwch ar Ddalen Flaen yr Adnodd, sy'n cynnwys trosolwg o'r adnodd.


Adnoddau i'w lawrlwytho: