Facebook Pixel

Mathau o bersonoliaeth

Mae pob rôl a restrir yn ein Gyrfaoedd A - Z yn dod o dan un o ddeg math o bersonoliaeth adeiladu. Mae'r mathau hyn o bersonoliaeth i gyd yn cynnwys hyfforddiant, sgiliau a gwybodaeth debyg. Cymerwch Gwis Gorau Erioed Ewch i Adeiladu i ganfod pa fath o bersonoliaeth ydych chi.

Dyluniwyd y wefan gan S8080