Y Chwaraewr Tîm

The Team Player

Rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd

Mae angen help llaw ar bawb o bryd i'w gilydd a chwaraewyr tîm yw'r union bobl i gynnig y gefnogaeth honno.

Nid yw unrhyw dasg yn rhy fawr neu'n rhy fach. Os oes angen gwres ar dŷ, byddant yn ei drefnu. Os oes angen trydan ar nendwr, maen nhw arno. Mae chwaraewyr tîm yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth diogel a gwych er budd y rhai sydd o'u cwmpas.


Yn aml mae Chwaraewyr Tîm yn:

  • Gweithio mewn gwahanol amgylcheddau
  • Parod eu cymwynas ac yn benderfynol
  • Teithio o gwmpas i wneud y gwaith
  • Meddu ar set sgiliau arbenigol
  • Dilyn rheoliadau diogelwch llym iawn
  • Cymryd perchnogaeth ar dasg er budd eraill

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod y Chwaraewr Tîm

Lawrlwythwch a rhannwch eich bathodyn:


Dim ots pa mor wych yw'ch meddwl neu'ch strategaeth, os ydych chi'n chwarae gêm unigol, byddwch bob amser ar eich colled i dîm.”

- Reid Hoffman

Roles