Y Pen Technoleg

The Tech Head

Blynyddoedd maith ar y blaen

P'un a yw'n golygu profi, datrys problemau neu gydweithio â thimau technegol, mae'r diwydiant adeiladu angen rhywun sy'n hyddysg ym maes technoleg bob amser. Dyna lle mae pen technoleg yn bwysig.

Mae pennau technoleg wrth eu bodd yn cefnogi eu cydweithwyr gan ddefnyddio eu gwybodaeth fanwl. Mae pennau technoleg yn hynod drefnus ac yn cael eu hysgogi gan atebion, gan olygu mai nhw yw'r gwrw i fynd ato ar gyfer popeth ym maes technoleg.


Yn aml mae pennau technoleg yn:

  • Datrys problemau, yn profi ac yn trwsio cyfarpar technegol
  • Diagnosio camgymeriadau a phroblemau technegol ac yn penderfynu ar atebion
  • Cydweithredu â thimau technegol ac yn rhannu gwybodaeth ar draws y sefydliad
  • Gwneud argymhellion ar atgyweiriadau, diagnosteg ac offer
  • Cymryd lluniadau ac yn cynhyrchu un set o fodelau cyfrifiadurol gan ddefnyddio rhaglenni arbenigol

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod y Pen Technoleg

Lawrlwythwch a rhannwch eich bathodyn:


 

“Mae technoleg ar ei gorau pan yw'n dod â phobl at ei gilydd.”

- Matt Mullenweg

Roles