Y Pennaeth

The Boss

Nid yw pob arwr yn gwisgo hetiau caled

Mae pawb angen yr anogaeth a'r ysbrydoliaeth i wneud eu gorau ac mae penaethiaid yn cynnig hynny'n union.

Mae penaethiaid yn helpu eraill i gyflawni eu gorau fel y gallant hwy hefyd. Maent bob amser yn drefnus ac yn wych wrth nodi cyfleoedd. P'un a yw'n cyflwyno cynnig mawr, yn cynhyrchu adroddiadau neu'n cyfarfod â darpar gleientiaid mae ganddynt fuddiannau eraill wrth galon bob amser.


Yn aml mae penaethiaid yn:

  • Cynhyrchu adroddiadau ac yn rheoli cyllidebau
  • Cwrdd â darpar gleientiaid/cleientiaid presennol
  • Nodi cyfleoedd busnes
  • Datblygu ac yn cyflwyno cynigion
  • Deall pwysigrwydd gwrando ar eu cydweithwyr
  • Gweithredu fel y prif fan cyswllt ar gyfer eu tîm

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod y Pennaeth

Lawrlwythwch a rhannwch eich bathodyn:


Mae arweinydd yn mynd â phobl lle maen nhw am fynd. Mae arweinydd gwych yn mynd â phobl lle nad ydynt o reidrwydd am fynd, ond lle dylent fod.”

- Rosalynn Carter

Roles