Y Trwsiwr

The Fixer

Pwy fyddwch yn ei alw?

P'un a yw'n golygu'r gwres canolog yn eich tŷ, yr awyru mewn swyddfa neu'r orsaf bwmpio ar gyfer argae hydro-drydanol; mae gwaith adeiladu'n llawn systemau sydd angen eu hadeiladu a'u cynnal. Mae trwswyr yn gwneud hynny'n union.

Mae trwswyr yn addasadwy, yn rheoli eu hamser yn dda ac mae ganddynt set sgiliau arbenigol. Mae trwswyr yn dilyn y gweithdrefnau diogelwch mwyaf llym i sicrhau eu bod bob amser yn darparu lefel ardderchog o wasanaeth i gwsmeriaid.


Yn aml mae trwswyr yn:

  • Gosod gwasanaethau newydd i gyd-fynd ag anghenion penodol cleientiaid
  • Teithio yn aml i gyrraedd cleientiaid
  • Dilyn gweithdrefnau diogelwch llym
  • Gweithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau wedi'u hamgylchynu gan amrywiaeth o bobl
  • Meddu ar sgiliau rhagorol i reoli amser

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod y Trwsiwr

Lawrlwythwch a rhannwch eich bathodyn:


Pan nad yw blodyn yn blodeuo, trwsiwch yr amgylchedd lle mae'n tyfu, nid y blodyn.”

- Alexander Den Heijer

Roles