Facebook Pixel

Minecraft buildathon

Cyflwyniad Cymerwch ran yng Nghystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu drwy gynllunio ac adeiladu adeilad ecogyfeillgar a chynaliadwy. Mae gwobrau i’w hennill, diolch i Microsoft.


Participants smiling with host

Beth yw'r gystadleuaeth?

Er mwyn cefnogi teuluoedd yn ystod yr amser anodd hwn, mae CITB eisiau rhoi cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd a’u teuluoedd gymryd rhan mewn cystadleuaeth gyffrous a rhyngweithiol.

Gan ddefnyddio Minecraft Education Edition, gall teuluoedd ddod at ei gilydd fel tîm a chael hwyl yn y cartref drwy ddefnyddio sgiliau adeiladu i ddylunio ac adeiladu’r adeilad gorau sy’n unigryw, yn gynaliadwy ac yn ecogyfeillgar.

Ar gyfer pwy mae'r gystadleuaeth?

Mae’r gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion rhwng 5 ac 12 oed.

Anogir teuluoedd i ymuno â cham dylunio’r gystadleuaeth; er hynny, mae’n rhaid i’r disgyblion wneud 100% o’r gwaith adeiladu eu hunain ym myd Minecraft.

Beth sydd ei angen i gymryd rhan?

Bydd angen i chi osod ap Minecraft Education Edition ar eich cyfrifiadur/gliniadur (Windows 10 yn ofynnol) neu iPad.

Gallwch fewngofnodi trwy ddefnyddio manylion cyfrif Office 365 Education eich ysgol. Ewch i ‘Gwybodaeth Ychwanegol’ os oes angen help arnoch i ddechrau arni.

Participants smiling

A oes gwobrau?

Bydd gwobrau yn cael eu rhoi i’r enillwyr ym mhob cystadleuaeth ranbarthol, diolch i Microsoft.

Bydd rownd derfynol genedlaethol hefyd yn cael ei chynnal ar gyfer enillwyr pob cystadleuaeth.

Pryd mae'r gystadleuaeth?

Rydym yn cynnal cyfanswm o 6 chystadleuaeth sy’n rhoi’r cyfle i chi ddewis un sy’n gweithio i chi.

Mae pob cystadleuaeth yr un fath, gyda’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar ôl pob un.


Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 1

Wales

Winner: Gabriel Walsh, Year 4, St Marys RC Primary school, Cardiff.

England and Scotland

Winner: Alice Francis, Year 4,  Bishop Wood C of E Junior School, Tring, Hertfordshire, England.

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 2

Wales

Winner: Zac Allsop, Roath Park Primary School, Pen-Y-Wain Rd, Cardiff.

England and Scotland

Winner: Oscar Stockdale, Oldfields Hall Middle School, Uttoxeter, Staffordshire.

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 3

Wales (15th - 19th June)

 • Launch webinar: 15th June
 • Winners announced: 24th June

England and Scotland (22nd - 26th June)

 • Launch webinar: 22nd June
 • Winners announced: 1st July

Ewch amdani!

A oes gennych chi’r gallu i herio cystadleuwyr ar draws y DU?

Mae’n hawdd cymryd rhan a gallwch weithio o bell i ddylunio ac adeiladu adeilad. Rydym yn annog eich teulu i gefnogi’r gwaith adeiladu ond peidio â chymryd drosodd!

Cam 1

Cofrestrwch ar gyfer y gystadleuaeth rydych wedi’i dewis.

Cam 2

Gwyliwch y weminar lansio ar gyfer eich cystadleuaeth adeiladu ranbarthol (ceir rhagor o wybodaeth yn yr e-bost cadarnhau).

Cam 3

Gan ymgymryd â rolau rheolwr prosiect, rheolwr adeiladu a rheolwr dylunio sy’n perthyn i’r diwydiant adeiladu, bydd y cystadleuwyr a’u teuluoedd yn dylunio, yn adeiladu ac yn egluro’u hadeiladau.

Ewch ati i ddarganfod rhagor am y meini prawf beirniadu er mwyn adeiladu’ch adeilad Minecraft gyda’ch teulu.

Cam 4

Cyflwynwch eich adeilad gan ddefnyddio canllawiau’r gystadleuaeth.


 • Mae’r gystadleuaeth hon ar agor i unrhyw blentyn sydd â mynediad i Minecraft Education Edition. Gellir lawrlwytho’r ap am ddim yn education.minecraft.net.
 • Gall brodyr a chwiorydd weithio gyda’i gilydd fel tîm gyda chefnogaeth eu rhieni.
 • I chwarae, mae’n rhaid lawrlwytho ap Minecraft Education Edition i gyfrifiadur neu liniadur (Windows 10 yn ofynnol).
 • Gallwch hefyd chwarae ar iPad – lawrlwythwch yr ap drwy App Store.
 • Ar gyfer disgyblion yng Nghymru, mae gennych fynediad am ddim i Minecraft Education Edition trwy ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi a’ch cyfrinair ar gyfer Hwb.
 • Ar gyfer disgyblion yn y DU yn ehangach, gallwch gael mynediad i Minecraft Education Edition am ddim trwy ddefnyddio manylion mewngofnodi a chyfrinair eich ysgol ar gyfer Office 365 Education. Rhagor o wybodaeth yma.
 • Ni fydd manylion cyfrifon Google, Apple na phlatfformau eraill yn caniatáu i chi fewngofnodi i Minecraft Education Edition.
 • I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, cofrestrwch eich diddordeb. Bydd y ddolen yn mynd â chi i ffurflen gofrestru sydd â rhagor o fanylion.
 • Cyn gynted ag y byddwch yn gorffen eich adeilad, dylech ei gadw ar ffurf ffeil MC.
 • Yna, ewch i <mewnosod dolen> a fydd yn rhoi mynediad i ardal storio gwmwl ddiogel o’r enw DropBox i uwchlwytho’ch ffeil a’ch ffeil dylunio PDF.
 • Defnyddiwch y canlynol i enwi’ch ffeil yn seiliedig ar eich cystadleuaeth adeiladu ranbarthol benodol (sicrhewch eich bod yn defnyddio’r e-bost a ddefnyddioch i gofrestru pan fyddwch yn enwi’ch ffeil):

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 1 (Ebrill)

Cymru

 • W1_<enw cyntaf_cyfenw> 
 • enghraifft:  W1_John_Doe

Y DU yn ehangach (tu allan i Gymru)

 • B1_<enw cyntaf_cyfenw >
 • enghraifft:  B1_John_Doe

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 2 (Mai)

Cymru

 • W2_<enw cyntaf_cyfenw > 
 • enghraifft:  W2_John_Doe

Y DU yn ehangach (tu allan i Gymru)

 • B2_<enw cyntaf_cyfenw>
 • enghraifft:  B2_John_Doe

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 3 (Mehefin)

Cymru

 • W3_<enw cyntaf_cyfenw> 
 • enghraifft:  W3_John_Doe

Y DU yn ehangach (tu allan i Gymru)

 • B3_<enw cyntaf_cyfenw>
 • enghraifft:  B3_John_Doe

Ar wefan Am Adeiladu, gallwch ddod o hyd i’r canlynol:

Sylwch ar y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffeiliau yn eich rhanbarth. Ni allwn feirniadu unrhyw adeiladau ar ôl y dyddiad cau. Diolch.

Caiff pob ymgais ei feirniadu yn ôl tri maen prawf a restrir isod:

 • Mae’n rhaid i’r adeilad wneud defnydd o adnoddau naturiol o fewn byd Minecraft.
 • Mae angen egluro pam mae rhai blociau wedi’u dewis i adeiladu’ch adeilad (o leiaf dri bloc gwahanol yn eich eglurhad).
 • Mae angen dyluniad sy’n cyd-fynd â’ch byd a grëwyd gan ddefnyddio pren mesur ac sy’n dangos o leiaf un persbectif o’r adeilad. Mae’n rhaid cynnwys allwedd er mwyn helpu i egluro lliwiau neu symbolau a ddefnyddiwyd yn y dyluniad.

Gallwch ddefnyddio’r offer yn y rhestr eiddo o fewn Minecraft i fodloni’r ddau ofyniad cyntaf, ond fel yr eglurwyd uchod yn yr adran ‘Yr hyn sydd angen i chi ei wneud’, mae’n rhaid i’r dyluniad gael ei gyflwyno ar ffurf PDF.

 • Cyn gynted ag y byddwch yn gorffen eich adeilad, dylech ei gadw ar ffurf ffeil MC.
 • Yna, ewch i <mewnosod dolen> a fydd yn rhoi mynediad i ardal storio gwmwl ddiogel o’r enw DropBox i uwchlwytho’ch ffeil a’ch ffeil dylunio PDF.
 • Defnyddiwch y canlynol i enwi’ch ffeil yn seiliedig ar eich cystadleuaeth adeiladu ranbarthol benodol (sicrhewch eich bod yn defnyddio’r e-bost a ddefnyddioch i gofrestru pan fyddwch yn enwi’ch ffeil):

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 1 (Ebrill)

Cymru

 • W1_<enw cyntaf_cyfenw> 
 • enghraifft:  W1_John_Doe

Y DU yn ehangach (tu allan i Gymru)

 • B1_<enw cyntaf_cyfenw >
 • enghraifft:  B1_John_Doe

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 2 (Mai)

Cymru

 • W2_<enw cyntaf_cyfenw > 
 • enghraifft:  W2_John_Doe

Y DU yn ehangach (tu allan i Gymru)

 • B2_<enw cyntaf_cyfenw>
 • enghraifft:  B2_John_Doe

Cystadleuaeth Adeiladu Minecraft Am Adeiladu 3 (Mehefin)

Cymru

 • W3_<enw cyntaf_cyfenw> 
 • enghraifft:  W3_John_Doe

Y DU yn ehangach (tu allan i Gymru)

 • B3_<enw cyntaf_cyfenw>
 • enghraifft:  B3_John_Doe
Dyluniwyd y wefan gan S8080