Facebook Pixle

Pecynnau Cymorth Adnoddau Gyrfaol ac Addysgol

Mae'r pecyn cymorth hwn wedi'i fwriadu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n helpu i lywio a hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

Mae angen i bobl o bob oed gael profiadau o ansawdd er mwyn eu paratoi ar gyfer cyfleoedd, arferion a heriau diwydiant adeiladu modern.

Gellir defnyddio llawer o'r adnoddau yn y Pecyn Cymorth Adnoddau Gyrfaol ac Addysgol ar y cyd â'r adnoddau a geir yn y Pecyn Cymorth Deunyddiau Marchnata, sy'n cynnwys posteri a phalisiau safle.

Angen help?

Cyn i chi ddefnyddio unrhyw weithgaredd neu adnodd, dylech ddarllen ‘Canllaw ar ddefnyddio Gweithgareddau ac Adnoddau Am Adeiladu’.

Adborth

Rhowch eich adborth ar yr hyn sydd ar gael, yr hyn rydych wedi'i ddefnyddio a'r hyn yr hoffech ei weld drwy Gysylltu â Ni.


Fel rhan o'r pecyn cymorth hwn mae Am Adeiladu hefyd yn hapus i rannu adnoddau o ansawdd ei bartneriaid fel y gallwch gael gafael ar yr adnoddau gorau sydd ar gael.

Byddwn yn parhau i ddatblygu'r adnoddau gyrfaol ac addysgol presennol yn y pecyn cymorth hwn a chreu rhai newydd.

Dyluniwyd y wefan gan S8080