Facebook Pixle

Canllawiau ac Adnoddau Fideo

Mae'r adran hon yn cynnwys canllaw ar Sut i Ymweld â Safle Adeiladu, Gweithlyfr Myfyriwr a Chanllaw Profiad Gwaith i Gyflogwyr. 

Gallwch hefyd gael amrywiaeth eang o fideos gyrfaoedd a all ategu'r adnoddau eraill neu gael eu defnyddio fel adnoddau annibynnol. Mae'r fideos gyrfaoedd yn cynnwys astudiaethau achos o fodelau rôl o bob oed ac o ystod eang o rolau crefft, technegol a phroffesiynol, yn ogystal â rhai fideos cyffredinol sy'n rhoi trosolwg defnyddiol o yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu.

Adnoddau i'w lawrlwytho:

Dyluniwyd y wefan gan S8080