Ystod eang o fideos gyrfaoedd a all ategu adnoddau eraill neu gael eu defnyddio fel adnoddau annibynnol.

Mae'r fideos gyrfaoedd yn cynnwys astudiaethau achos o fodelau rôl o bob oed ac o amrywiaeth o rolau crefft, technegol a phroffesiynol.

Ceir hefyd fideo sy'n rhoi trosolwg gwych o'r ystod eang o yrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu.

Byddwch yn amyneddgar

Mae rhai o'r fideos sydd ar gael i'w lawrlwytho yn fawr iawn (mwy na 300MB) ac efallai y byddant yn cymryd ychydig o amser (hyd at 30 eiliad) i ddechrau lawrlwytho ar ôl i chi glicio ar eu teitlau. Byddwch yn amyneddgar wrth i'r fideo ddechrau lawrlwytho. Neu, i weld y fideos yn gyflymach ewch i Sianel YouTube Am Adeiladu

Er mwyn gweld fideos heb eu lawrlwytho

ewch i'n sianel YouTube yn: https://www.youtube.com


The construction industry | 05:00

Careers in construction | 02:30

Crefft

CISRS Promotional Film (Scaffolding) | 02:16

Technegydd

Proffesiynol a Rheoli

Maint y ffeil: 233MB

Mark Kilcran - Shepherd Construction

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 232MB

John Baggley - CCG Scotland Ltd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 216MB

Laura Thorpe - Seddon Construction

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 226MB

Chris Bickerstaff - ISG Construction

LAWRLWYTHO