Enw'r Gweithgaredd:
Creu Cyflwyniadau Gyrfaoedd

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Bydd y cyflwyniadau yn ffurfio cyfres o gyflwyniadau gyrfaoedd adeiladu a all gael eu defnyddio gyda gwahanol gynulleidfaoedd. Darperir nodiadau cyfarwyddyd llawn gyda phob un er hwylustod. Gallwch ddewis a dethol o blith y sleidiau PowerPoint er mwyn creu eich cyflwyniad gyrfa penodol eich hun. Ychwanegir cyflwyniadau eraill yn ddiweddarach.

Nodau'r Gweithgaredd: Nod y cyflwyniadau yw cynorthwyo unrhyw un sydd angen codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y sector Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig i'r ffordd rydym yn byw ein bywydau bob dydd neu dynnu sylw at y cyfleoedd gyrfaol amrywiol a niferus sydd ar gael i bobl o bob oed a gallu.

Cynulleidfa:

  • Pob oed
  • Dylanwadwyr e.e. athrawon, cynghorwyr gyrfaoedd
Presentation Slide Builder

Cyflwyniad Cyffredinol i Yrfaoedd Adeiladu: Trosolwg o'r sector Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig a gyrfaoedd cysylltiedig. Gall Llysgenhadon y Diwydiant ddefnyddio'r sleidiau templed ar gyfer "Fy Ngyrfa a Mi" drwy osod eu sleidiau eu hunain.

  • Llwybrau i mewn i'r Diwydiant Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig: Mae'r cyflwyniad yn cwmpasu llwybrau amrywiol i mewn i'r diwydiant adeiladu gan gynnwys: Prentisiaethau masnach, technegol a lefel uwch, llwybrau addysg uwch a'r sawl sy'n newid gyrfa neu'n dychwelyd i'r diwydiant.

Rhagor o Wybodaeth: Cyfeiriwch at Ddalen Flaen yr Adnodd

Lawrlwytho Dogfennau

Cyflogwyr/ Arweinwyr y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 67KB

Adnodd Creu Cyflwyniadau Adeiladu - Dalen Flaen y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 42.7MB

PowerPoint Adnodd Creu Cyflwyniadau Adeiladu - Cyflwyniad Cyffredinol i Yrfaoedd Adeiladu

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 45.8MB

Powerpoint Adnodd Creu Cyflwyniadau Gyrfaoedd - Llwybrau i mewn i'r Diwydiant Adeiladu

LAWRLWYTHO

Lawrlwytho Pob Dogfen