Cyflwyniad a Ffilm y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI)

Mae menter Cynllunwyr y Dyfodol, a arweinir gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), yn fenter sydd wedi'i chynllunio i ysbrydoli gweithlu'r dyfodol i ystyried gyrfa ym maes cynllunio trefi.

Enw'r Adnodd:
Cyflwyniad a Ffilm y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol
(RTPI)

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys cyflwyniad a ffilm i godi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli cenhedlaeth y dyfodol i ystyried gyrfa ym maes cynllunio trefol.

Nodau'r Gweithgaredd: Ystyried cynllunio trefi fel proffesiwn yn ogystal â'r effaith ar ein hamgylchedd. Mae'r fideo yn tynnu sylw at themâu fel tlodi a chyfoeth; gwledig a threfol; trafnidiaeth; cymdogaeth; graddfa genedlaethol a rhyngwladol a bydd yn ysgogi trafodaethau am y manteision i ble rydym yn byw, yn gweithio ac yn chwarae.

Cynulleidfa: 11 oed - oedolion

Maint y Grŵp: Rhwng 5 a 30 o bobl yn ddelfrydol

RTPI Presentation

Rhagor o Wybodaeth: Gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd am drosolwg o'r adnodd


Lawrlwytho Dogfennau:

Cyflogwyr / Arweinwyr y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 14.3MB

Cynllunwyr y Dyfodol RTPI - Cyflwyniad PowerPoint, Nodiadau a Ffilm

LAWRLWYTHO

Lawrlwytho Pob Dogfen

Maint y ffeil: 14.2MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer Cyflwyniad Gyrfaoedd Partner RTPI.

LAWRLWYTHO