Mae'r gweithgaredd hwn yn annog cyfranogwyr oed ysgol gynradd i gynnal profion archwiliol syml ar ddeunyddiau adeiladu, gan archwilio eu priodweddau a'r ffyrdd y cânt eu defnyddio.

Gall cyfranogwyr hefyd ddefnyddio'r gweithgaredd hwn i archwilio rolau cysylltiedig yn y diwydiant adeiladu. Mae'r gweithgaredd yn llawn hwyl ac yn ffordd o annog dysgwyr i drafod ac arsylwi.

Maint y ffeil: 238 KB

Deunyddiau Adeiladu - Dalen Flaen y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 176.1KB

Deunyddiau Adeiladu a'u Priodweddau - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO