Enw'r Gweithgaredd:
Gweithgaredd Chwalu Mythau Adeiladu

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:

Gweithgaredd gyrfaoedd rhyngweithiol sy'n annog cyfranogwyr i gynnal trafodaeth er mwyn herio'r ystrydebau a'r canfyddiadau sy'n gysylltiedig â'r sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig.

Caiff cyfranogwyr dwy set o gardiau - un o'r enw "myth" a'r llall o'r enw "chwalu" a gofynnir iddynt baru'r cardiau 'chwalu' â'r 'mythau' er mwyn creu chwalwyr mythau yn y diwydiant adeiladu

Nodau'r Gweithgaredd: Cynnal trafodaeth er mwyn herio'r ystrydebau a'r canfyddiadau sy'n gysylltiedig â'r sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

 

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol):

  • Pob oedran
  • Yn cynnwys Dylanwadwyr e.e. athrawon, cynghorwyr gyrfaoedd
Mythbuster

Maint y Grŵp: Gall cyfranogwyr weithio mewn grwpiau bach/timau o 2 -4 o bobl ond ni chyfyngir ar faint cyffredinol y grŵp.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Arweinydd y Gweithgaredd:

Cyfranogwyr:

Lawrlwytho pob dogfen:

Maint y ffeil: 7.5MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer y Gweithgaredd Chwalu Mythau Adeiladu.

LAWRLWYTHO