Mae Synnwyr Adeiladu yn annog cyfranogwyr ifanc i brofi ymweliad â safle gan ganolbwyntio ar y pum synnwyr: gweld, arogli, blasu, cyffwrdd a gwrando, cyn llunio darn o ysgrifennu creadigol yn crynhoi eu syniadau.

Gall Synnwyr Adeiladu gyfrannu at ddeilliannau'r cwricwlwm ac mae'n gyflwyniad cynnar a llawn hwyl i yrfaoedd adeiladu. Lawrlwythwch Ddalen Flaen y Gweithgaredd Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd isod.

Dogfennau i'w Lawrlwytho

Maint y ffeil: 109kb

Synnwyr Adeiladu - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 216kb

Synnwyr Adeiladu - Dalen Flaen y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO