Enw'r Gweithgaredd: 

Archwilio Adeiladu Tai

Disgrifiad o'r Gweithgaredd: 

Nod y rhaglen yw dod â byd adeiladu tai yn fyw drwy weithgaredd adeiladu tai rhyngweithiol a difyr, datrys problem 'go iawn' sy'n ymwneud ag adeiladu tai a defnyddio STEM mewn ffordd ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith. 

Cafodd y rhaglen chwe wythnos o hyd hon ei dylunio a'i datblygu gan Y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF) a thîm Am Adeiladu. 

Nodau'r Gweithgaredd: 

Codi ymwybyddiaeth o'r diwydiant adeiladu tai a'r gyrfaoedd seiliedig ar STEM sy'n llawn amrywiaeth a boddhad sydd gan y sector i'w cynnig.

Meithrin gwybodaeth cyfranogwyr am y cynnyrch, technolegau, addasiadau a deunyddiau cynaliadwy a ddefnyddir ym maes adeiladu tai.

Cymhwyso sgiliau mathemateg er mwyn llunio taflen dendro a gweithgareddau estynedig dewisol eraill, e.e. cynllunio mewnol.

Defnyddio gwybodaeth, astudiaethau a phrofiad sy'n seiliedig ar STEM i ddatrys problem ddifrifol sy'n ymwneud â'r sector adeiladu tai. 

Cynulleidfa (oedran a argymhellir): 

11 oed - oedolyn (gellir ei addasu ar gyfer cynulleidfaoedd iau)

HBF Taylor Wimpey site

Maint y grwpiau:

Yn ddelfrydol, dylai'r cyfranogwyr weithio mewn grwpiau o 4-6. 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd: 

Arweinydd y Gweithgaredd

Maint y ffeil: 65KB

Archwilio Adeiladu Tai - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd (Saesneg yn unig)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 1.1MB

Archwilio Adeiladu Tai - Cyflwyniad PowerPoint Argyfwng Tai (Saesneg yn unig)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 53KB

Archwilio Adeiladu Tai - Gwefannau Defnyddiol (Saesneg yn unig)

LAWRLWYTHO

Pob dogfen

Lawrlwytho'r holl ddogfennau 

Maint y ffeil: 1.2MB

Archwilio Adeiladu Tai - Pob Dogfen (Saesneg yn unig)

LAWRLWYTHO