Enw'r Gweithgaredd:
Byw'n Wyrdd

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Mae Byw'n Wyrdd yn weithgaredd tîm sy'n ystyried effaith datblygiadau tai ar yr amgylchedd a'r gymuned.

Bydd cyfranogwyr yn dylunio ac yn cynhyrchu model o ddatblygiad tai cymysg cynaliadwy yn ogystal â llunio dogfen dendr a chyflwyno eu syniadau.

Nodau'r Gweithgaredd: Annog cyfranogwyr i ystyried rhai o'r themâu allweddol sydd ynghlwm wrth ddylunio cynaliadwy, yn ogystal â chyflwyno cyfranogwyr i rai o'r gyrfaoedd proffesiynol a rheoli yn y diwydiant adeiladu.

Rhoddir pwyslais ar waith tîm, rheoli amser, cyllid a sgiliau cyflwyno.

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol):

  • Oedran 11- oedolion
  • Gall y gweithgaredd gael ei addasu ar gyfer cynulleidfaoedd iau
Green Living

Maint y Grŵp: Dylai cyfranogwyr weithio mewn grwpiau o 4 – 6 o bobl. 

Cyfyngir ar faint cyffredinol y grŵp gan yr amser sydd ei angen ar bob un i wneud cyflwyniad dwy funud.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Arweinydd y Gweithgaredd

Maint y ffeil: 12.7MB

Byw'n Wyrdd - Cyflwyniad Power Point (nodiadau Arweinydd y Gweithgaredd)

LAWRLWYTHO

Cyfranogwyr:

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 13.5MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer gweithgaredd Byw'n Wyrdd.

LAWRLWYTHO