Enw'r gweithgaredd:

Adeiladu Cymunedau - Sut mae Daearyddiaeth yn Ffurfio'r Diwydiant Adeiladu Tai

 

Disgrifiad o'r Gweithgaredd: 

Cyfres o 10 o gyflwyniadau PowerPoint a chynlluniau gwersi amserol sy'n archwilio elfennau ac effeithiau daearyddol a chymdeithasegol y diwydiant adeiladu tai. 

Nodau'r Gweithgaredd: 

Annog gwaith ymchwil ac ymchwilio drwy ddeg o wersi ar themâu penodol. Bydd cyfranogwyr yn meithrin dealltwriaeth o sut mae daearyddiaeth yn ffurfio'r diwydiant adeiladu tai.

Mae'r themâu yn cwmpasu'r canlynol:

  1. Pam mae angen cartrefi newydd arnom
  2. Sut mae poblogaethau wedi newid ledled y DU
  3. Sut mae adeiladwyr yn diwallu anghenion lleol
  4. Beth yw cymuned gynaliadwy?
  5. Sut mae cynghorau'n penderfynu ble i adeiladu cartrefi newydd
  6. Ble y dylid adeiladu cartrefi newydd
  7. Adeiladu cartrefi mewn amgylcheddau heriol
  8. Sut y gellir gwneud cartrefi newydd yn fwy effeithlon o ran ynni

Cynulleidfa (Oedran a Argymhellir):

11 - 16 oed (Mae pob gweithgaredd yn gysylltiedig â'r cwricwlwm ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 yn Lloegr). 

NHBC Foundation: Find your career in the house-building industry | 01:22
House Building Careers Building Communities

Maint y grŵp: 

Unrhyw nifer.

Rhagor o wybodaeth: 

Gellir cysylltu'r adnodd hwn â gweithgareddau Archwilio Adeiladu Tai a Byw'n Wyrdd. Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael gan y Gymdeithas Ddaearyddol a Housebuilding Careers

 

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd: 

 


Maint y ffeil: 6.82MB

Gwers 1 - Pam mae angen tai newydd arnom (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 8.55MB

Gwers 2 - Sut mae poblogaethau wedi newid ledled y DU (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 445KB

Gwers 2 - Sut mae poblogaethau wedi newid ledled y DU (PDF)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 11.7MB

Gwers 3 - Sut mae adeiladwyr yn diwallu anghenion lleol (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 385KB

Gwers 3 - Sut mae adeiladwyr yn diwallu anghenion lleol (PDF)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 6.67MB

Gwers 4 - Cymunedau Cynaliadwy (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 11.1KB

Gwers 5 - A yw Datblygiad Glan-yr-Afon Caerfaddon yn annog cymunedau cynaliadwy? (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 11.1KB

Gwers 5 - A yw Datblygiad Glan-yr-Afon Caerfaddon yn annog cymunedau cynaliadwy? (PDF)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 11.1KB

Gwers 6 - Sut mae cynghorau'n penderfynu ble i adeiladu cartrefi newydd (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 396KB

Gwers 6 - Sut mae cynghorau'n penderfynu ble i adeiladu cartrefi newydd (PDF)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 7.07MB

Gwers 7 - Sut mae De Swydd Rydychen yn bwriadu diwallu'r angen o ran tai (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 269KB

Gwers 7 - Sut mae De Swydd Rydychen yn bwriadu diwallu'r angen o ran tai (PDF)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 9.91MB

Gwers 8 - Y broses o benderfynu ble y dylid adeiladu'r cartrefi newydd (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 238KB

Gwers 8 - Y broses o benderfynu ble y dylid adeiladu'r cartrefi newydd (PDF)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 7.54MB

Gwers 9 - Adeiladu cartrefi mewn amgylcheddau heriol (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 263KB

Gwers 9 - Adeiladu cartrefi mewn amgylcheddau heriol (PDF)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 5.83MB

Gwers 10 - Sut y gallwn wneud cartrefi newydd yn fwy effeithlon o ran ynni (PowerPoint)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 219KB

Gwers 10 - Sut y gallwn wneud cartrefi newydd yn fwy effeithlon o ran ynni (PDF)

LAWRLWYTHO

Lawrlwytho'r holl ddogfennau