Enw'r Gweithgaredd: 
Her Am Adeiladu Pont 

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Gweithgaredd adeiladu pont syml sy'n tynnu sylw at y gwahanol fathau o bontydd ac yn canolbwyntio ar rôl peirianwyr sifil. Mae angen i'r pontydd gario pwysau a char tegan bach.

Nodau'r Gweithgaredd:

  • Dysgu mwy am bontydd ac adeiladu pontydd
  • Codi ymwybyddiaeth o beirianneg sifil a sut mae'r rôl hon yn gweddu i sbectrwm ehangach y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig
  • Rhoi pwyslais ar waith tîm a grwpiau bach, rheoli amser a gweithio gydag adnoddau prin

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol):

  • Rhwng 11 a 16
  • Bydd y syniadau ymestynnol yn gwneud y gweithgaredd hwn yn fwy heriol ac yn addas i gynulleidfaoedd hŷn.
Go Bridge Challenge

Maint y Grŵp: Yn ddelfrydol, dylai cyfranogwyr weithio mewn grwpiau bach o 2-4 o bobl, ond nid oes cyfyngiad ar faint cyffredinol y grŵp.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Arweinydd y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 21.2MB

Her Am Adeiladu Pont - Cyflwyniad Power Point (nodiadau cyflenwi)

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 163KB

Her Am Adeiladu Pont - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO

Cyfranogwyr:

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 20.6MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer Her Am Adeiladu Pont.

LAWRLWYTHO