Enw'r gweithgaredd: 

Her Ciwb Sgaffaldiau

Disgrifiad o'r gweithgaredd: 

Mae'r gweithgaredd Ciwb Sgaffaldiau yn weithgaredd rhyngweithiol ac ymarferol sy'n helpu i feithrin gwell dealltwriaeth o'r defnydd a wneir o sgaffaldiau a'u pwysigrwydd a'u cymhlethdodau yn y sector adeiladu.

Nod y gweithgaredd: 

Mae'r gweithgaredd Ciwb Sgaffaldiau yn weithgaredd rhyngweithiol ac ymarferol sy'n galluogi cyfranogwyr 14 oed a throsodd i feithrin gwell dealltwriaeth o'r defnydd a wneir o sgaffaldiau a'u pwysigrwydd a'u cymhlethdodau yn y sector adeiladu.  Gan ddefnyddio sgiliau allweddol fel gweithio mewn tîm a dilyn cyfarwyddiadau, bydd cyfranogwyr yn adeiladu ciwb sgaffaldiau gan ddefnyddio pibelli PVC a chlymau cebl, gan brofi'r weithdrefn gywir ar gyfer adeiladu strwythurau sgaffaldio diogel a dysgu'r derminoleg gywir. Mae'r gweithgaredd hefyd yn rhoi cyfle i'r cyfranogwyr ddysgu mwy am y byd adeiladu a gyrfa ym maes sgaffaldio yn benodol.

Her Ciwb Sgaffaldiau
CISRS Scaffold Training "Tube Cube" | 06:21
CISRS Promotional Film | 02:16

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwybodaeth gyffredinol am y gweithgaredd

Gwybodaeth i arweinydd y gweithgaredd

Maint y ffeil: 163KB

Her Ciwb Sgaffaldiau - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO

Lawrlwytho'r Cyfan

Lawrlwytho'r holl ddogfennau