Enw'r Gweithgaredd:
Her CREST Adeiladu Pontydd - Lefel Efydd

Disgrifiad o'r Gweithgaredd: 
Mae hwn yn weithgaredd tîm lle mae'n rhaid i gyfranogwyr ddylunio pont i groesi Afon Dysg, gan ystyried disgwyliadau'r cleient o ran systemau draenio, cynaliadwyedd, estheteg a'r amgylchedd.

Dylai'r prosiect ddechrau drwy ymweld â safle ag o leiaf un bont. Nid oes angen i'r safle hwn fod yn un 'gweithredol'.

Bydd angen i'r cyfranogwyr gael cymorth mentor i wneud eu gwaith. Gall ddod o'r diwydiant neu fel arall gall fod yn arweinydd y gweithgaredd neu'n arweinydd grŵp.

Nodau'r Gweithgaredd:  Nod Gwobrau CREST yw codi ymwybyddiaeth o bynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ymhlith pobl ifanc a thynnu sylw at y gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r pynciau hyn.

Erbyn diwedd y prosiect, dylai'r cyfranogwyr fod wedi creu cynllun safle o'r bont a'r ardal gyfagos, ynghyd ag adroddiad myfyriol unigol ar yr hyn a ddysgwyd ganddynt. Dylent hefyd amlinellu rôl pob aelod o'r tîm.

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol):  Rhwng 11 ac 16 oed.

Building Bridges

 

Maint y Grŵp:  Argymhellwn uchafswm grŵp o 15-20 o bobl, gyda phedwar neu bump ymhob tîm. Efallai y bydd angen i gwmnïau sy'n cynnal ymweliadau â safleoedd gyfyngu ar niferoedd ar gyfer safle 'gweithredol' ar adeg benodol.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Cyflogwyr:

Arweinydd y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 5.1MB

Her CREST Adeiladu Pontydd - Canllaw i Arweinwyr y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO

Cyfranogwyr:

Maint y ffeil: 1.6MB

Her CREST Adeiladu Pontydd - Canllaw Myfyrwyr i Ddadansoddi Llwybrau Hanfodol

LAWRLWYTHO

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 111.6MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer Her CREST Adeiladu Pontydd - Lefel Efydd.

LAWRLWYTHO