Enw'r Gweithgaredd:
Her Cymunedau Cynaliadwy CREST – Lefel Efydd

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Mae Her Cymunedau Cynaliadwy CREST yn weithgaredd tîm cyffrous, llawn boddhad lle mae'n rhaid cynllunio datblygiad tai cynaliadwy

I gael y dechreuad gorau posibl, dylai'r prosiect ddechrau drwy ymweld â safle go iawn.

Bydd angen i aelodau'r tîm gael cymorth mentor, a all ddod o'r diwydiant neu fel arall fod yn arweinydd gweithgaredd neu grŵp.

Sustainable Communities
Maint y ffeil: 73.2MB

Dyma fideo byr yn egluro Gwobr CREST am Gymunedau Cynaliadwy Lefel Efydd.

LAWRLWYTHO

Nodau'r Gweithgaredd: Nod Gwobrau CREST yw codi ymwybyddiaeth o bynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ymhlith pobl ifanc a thynnu sylw at ba yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu sy'n gysylltiedig â'r pynciau hyn.

Erbyn diwedd y prosiect dylai aelodau'r tîm fod wedi llunio cynnig ar gyfer eu datblygiad tai ynghyd ag adroddiad myfyriol unigol ar yr hyn a ddysgwyd ganddynt yn ystod y broses. Dylent hefyd amlinellu rôl pob aelod o'r tîm a sut y gwnaeth y rolau ategu ei gilydd wrth ddiffinio a chwblhau cynnig y tîm.

Cynulleidfa: (Oedran Delfrydol) Rhwng 11 ac 16 oed

Maint y Grŵp: Nid oes uchafswm grŵp yn gyffredinol, ond efallai y bydd angen i gwmnïau adeiladu sy'n cynnal ymweliadau â'u safleoedd gyfyngu ar y nifer a ddaw i safle gweithredol ar unrhyw un adeg. Blaengynlluniwch er mwyn sicrhau bod ymweliadau yn cael eu trefnu a'u hystyried yn dda.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol

  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd

  • Gweithgareddau Ymestynnol

  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 2.4MB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST - Canllaw i Ddogfennau CREST

LAWRLWYTHO

Cyflogwyr:

Maint y ffeil: 143.6MB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST - PowerPoint Cyflogwyr 

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 496KB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST – Canllaw PowerPoint i Gyflogwyr

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 2.2MB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST – Canllaw i Gyflogwyr ar Ymweliadau Safle

LAWRLWYTHO

Arweinydd y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: KB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST  - Taflen Arweinwyr y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 7.0MB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST - Canllaw i Arweinwyr y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 2.2MB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST – Briff ar Ymweliadau Safle i Arweinwyr y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 124KB

Cymunedau Cynaliadwy - Canllaw ar Ddogfennau CREST (Saesneg yn unig)

LAWRLWYTHO

Cyfranogwyr:

Maint y ffeil: 191KB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST – Taflen Waith Ymweld â Safle i Gyfranogwyr

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 76KB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST - Canllaw ar Ddadansoddi Llwybrau Hanfodol i Gyfranogwyr

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 76KB

Her Cymunedau Cynaliadwy CREST - Tabl Cynllunio Llwybrau Hanfodol

LAWRLWYTHO


Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 164.9MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer Her Cymunedau Cynaliadwy CREST - Lefel Efydd.

LAWRLWYTHO