Enw'r Gweithgaredd: 
Her Tŵr o Frics

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Mae hwn yn weithgaredd tîm cyffrous lle bydd cyfranogwyr yn chwarae rôl cwmni adeiladu bach er mwyn cynllunio, dylunio, costio (tendr) ac adeiladu tŵr o frics Lego.

Bydd y gweithgaredd yn dechrau gyda chyflwyniad powerpoint sy'n arwain at drafodaeth am waith dylunio adeiladu tŵr a'r defnydd a wneir o dŵr, yn ogystal ag ystyried gyrfaoedd adeiladu a sgiliau mentergarwch.

Nodau'r Gweithgaredd:

  • Hyrwyddo gwaith tîm a sgiliau datrys problemau a chyfathrebu drwy prosiect efelychu adeiladu
  • Ystyried gyrfaoedd adeiladu
  • Cyflwyno sgiliau mentergarwch ar ffurf costau, tendrau ac elw.

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol): Rhwng 11 ac 16

Brick Tower Challenge

Maint y Grŵp: Mae cyfanswm o 30 o bobl gyda chwe thîm o bump yn ddelfrydol, ond bydd yr ymarfer yn gweithio gyda llai neu fwy o bobl yn dibynnu ar yr amser a'r adnoddau sydd ar gael (yn enwedig y Lego).

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Arweinydd y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 162KB

Her Tŵr o Frics - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 15.2MB

Her Tŵr o Frics - Cyflwyniad Powerpoint (nodiadau cyflenwi)

LAWRLWYTHO

Cyfranogwyr:

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 15.7MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer Her Tŵr o Frics.

LAWRLWYTHO