Enw'r Gweithgaredd:
Sylwi ar Sgiliau 

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Gweithgaredd syml ond effeithiol sydd wedi'i gynllunio i brofi lefelau gwybodaeth presennol mewn perthynas â rhai o'r gyrfaoedd adeiladu sydd ar gael drwy ddefnyddio poster i sylwi ar sgiliau'r gweithwyr ar safle adeiladu.

Nodau'r Gweithgaredd:
Cynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth o'r rolau penodol a phennu pa rolau sy'n cynnig llwybr prentisiaeth.

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol):

  • Rhwng 11 a 18 oed
  • Cynnwys Dylanwadwyr, e.e. athrawon; cynghorwyr gyrfaoedd; rhieni
Spot the Skills

Maint y Grŵp: Gall y gweithgaredd hwn gael ei wneud gan unigolyn, grŵp bach neu grŵp mawr.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler dalen flaen y gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Arweinydd y Gweithgaredd: 

Maint y ffeil: 162KB

Sylwi ar Sgiliau - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO

Cyfranogwyr:

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 5MB

Lawrlwythwch bob dogfen ar gyfer gweithgaredd Sylwi ar Sgiliau.

LAWRLWYTHO