Enw'r Gweithgaredd:
Tetrahedron Anferth


Disgrifiad o'r Gweithgaredd: 
Mae'r tetrahedron anferth (pyramid trionglaidd) yn weithgaredd cyffrous, lle caiff strwythur 4x4m ei greu gan ddefnyddio hoelbrennau a bandiau elastig. 

Rhoddir y pwyslais ar waith tîm a gwrando ar gyfarwyddiadau a'u dilyn. Gall llawer o rolau yn y diwydiant adeiladu gael eu hymgorffori yn y gweithgaredd, yn ogystal â'r broses adeiladu, sy'n golygu ei fod yn weithgaredd enghreifftiol, llawn hwyl ardderchog.

Nodau'r Gweithgaredd: Hyrwyddo ystod eang o yrfaoedd adeiladu a gwahanol agweddau ar y broses adeiladu gan gynnwys: iechyd a diogelwch, gwaith tîm, datrys problemau peirianneg a gweithio i derfynau amser.

Sicrhau bod cyfranogwyr yn gallu defnyddio'r sgiliau allweddol sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu e.e. cydweithredu, cyfathrebu, datrys problemau, cynllunio.

 

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol):

  • 11 - Oedolion
  • Yn cynnwys Dylanwadwyr e.e. athrawon, cynghorwyr gyrfaoedd
Giant tetrahedron

Maint y Grŵp: Gall cyfranogwyr naill ai weithio mewn grwpiau bach/timau o 2 - 4 o bobl ond ni chyfyngir ar faint cyffredinol y grŵp.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Arweinydd y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 448KB

Tetrahedron Anferth - Nodiadau Cyflenwi Arweinydd y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 4.6MB

Tetrahedron Anferth – Canllaw i Adeiladu'r Tetrahedron Anferth

LAWRLWYTHO

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 3.6MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer gweithgaredd Tetrahedron Anferth.

LAWRLWYTHO