Enw'r Gweithgaredd:
Rhaglen Waith

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Bydd y cyfranogwyr yn chwarae rôl tîm cynllunio sydd ar fin adeiladu ysgol newydd. Bydd yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl dasgau adeiladu yn cael eu cwblhau ar amser fel bod yr adeilad yn barod o fewn yr amserlen 47 wythnos. Gan ddefnyddio'r Cardiau Tasgau a ddarperir gofynnir iddynt osod y cardiau yn nhrefn blaenoriaeth gan ddechrau gyda'r dasg gyntaf a gyflawnir ar y safle a gorffen gyda'r dasg olaf cyn trosglwyddo i'r cleient.

Nodau'r Gweithgaredd: Cael cyfranogwyr i weithio mewn timau bach a meddwl yn rhesymegol sut i gynllunio'r prosiect a'r amserlenni sy'n gysylltiedig â phrosiect adeiladu.

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol): 15 oed - oedolion

Maint y Grŵp:

  • Dylai cyfranogwyr weithio mewn grwpiau bach/timau o 2-6 o bobl ond ni chyfyngir ar faint cyffredinol y grŵp
  • Cofiwch y gall maint cyffredinol y grŵp/cynulleidfa effeithio ar amseru'r prosiect
programme of works

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol
  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd
  • Gweithgareddau Ymestynnol
  • Amserlen Arfaethedig

Lawrlwytho Dogfennau

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Arweinydd y Gweithgaredd:

Cyfranogwyr:

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 2.6MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer y Rhaglen Waith.

LAWRLWYTHO