Enw'r Adnodd:
Adeiladu'r Dyfodol - Sut i Gael Profiad Gwaith Llwyddiannus

Disgrifiad o'r Adnodd: 
Lluniwyd y canllaw hwn er mwyn helpu cyflogwyr i ddarparu lleoliadau profiad gwaith o ansawdd da i bobl ifanc.

Amcanion yr Adnodd: Mae'r canllaw yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor ac arweiniad gan gynnwys rhestrau gwirio, cwestiynau cyffredin ac astudiaethau achos er mwyn helpu cyflogwyr a phobl ifanc i gael profiad gwaith cadarnhaol yn y diwydiant adeiladu.

Cynulleidfa:

  • Cyflogwyr mawr a chanolig eu maint yn bennaf, ond mae'n bosibl y bydd y canllaw hwn hefyd yn ddefnyddiol i gyflogwyr bach
  • Ysgolion
  • Dylanwadwyr e.e. athrawon, cynghorwyr gyrfaoedd
Canllaw Profiad Gwaith

Rhagor o Wybodaeth: Edrychwch ar Ddalen Flaen yr Adnodd, sy'n cynnig trosolwg o'r adnodd.


Dogfennau i'w lawrlwytho:

Maint y ffeil: 1.5MB

Dalen Flaen yr Adnodd - ‘Adeiladu'r Dyfodol’ - Sut i Gael Profiad Gwaith Llwyddiannus

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil: 130KB

Adeiladu'r Dyfodol - Sut i Gael Profiad Gwaith Llwyddiannus PDF

LAWRLWYTHO