Facebook Pixel

mynd i brentisiaethau

Mae cannoedd o rolau amrywiol a gwerthfawr yn y diwydiant adeiladu lle gallwch fod yn greadigol a chydweithio. Gallech fod y tu ôl i fwrdd arlunio, yn rheoli prosiectau, yn cynllunio’r tu mewn i adeiladau, yn gosod brics, yn rhedeg eich busnes annibynnol eich hun a mwy. Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ddechrau gyrfa gyffrous lle mae unrhyw beth yn bosibl

  • Ar gael i unrhyw un dros 16 oed
  • Cael eich talu wrth ddysgu
  • Cyfuno dysgu ymarferol ac academaidd
  • Profiad ymarferol drwy ddysgu gan weithwyr proffesiynol
  • Dechrau gyrfa’n syth ar ôl gadael yr ysgol
  • Dros 100 o rolau i ddewis ohonynt
  • Ennill cymhwyster cenedlaethol
  • Dim ffioedd dysgu na dyled

Pam y dylech wneud prentisiaeth?

Why do an apprenticeship? | 01:23

Dod o hyd i brentisiaethEwch y tu ôl i’r llenni ac ymwelwch â safle adeiladu drwy Drysau Agored.

Image result for open doors logo

Dyluniwyd y wefan gan S8080