Facebook Pixel

Ar gyfer pwy gafodd hyfforddeiaethau eu cynllunio?

Efallai eich bod wedi clywed am hyfforddeiaethau o’r blaen neu’n adnabod rhywun sy’n gwneud un i’w helpu i baratoi ar gyfer prentisiaeth neu swydd. Mae gennym ni ganllaw i hyfforddeiaethau sy’n rhoi gwybodaeth allweddol i chi, ond yn yr erthygl hon byddwn yn edrych ar bwy maen nhw wedi’u cynllunio ar eu cyfer a rhai o’r gofynion ar gyfer cymryd rhan. 

Oes modd i unrhyw un wneud hyfforddeiaeth?

Mae hyfforddeiaethau'n ffordd wych o roi cychwyn da i'ch gyrfa ym maes adeiladu. Maen nhw’n agored i lawer o bobl, ond nid pawb. Mae rhai gofynion ar gyfer dechrau hyfforddeiaeth. Yng Nghymru a Lloegr, rhaid i chi: 

  • Bod yn gymwys i weithio yn y DU 
  • Bod rhwng 16 a 24 oed (neu rhwng 16 a 18 oed yng Nghymru) 
  • Bod yn ddi-waith a heb fawr ddim profiad gwaith, os o gwbl
  • Bod heb gymwysterau uwch na TGAU (neu gymhwyster cyfatebol)
  • Bod gennych gymhelliant i weithio. 

Gofynion ar gyfer cael hyfforddeiaeth

Y gofynion a restrir uchod yw’r cyfan sydd ei angen arnoch i ddechrau hyfforddeiaeth. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni, a gallwn ni eich helpu chi.  

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am hyfforddeiaethau?

Mae gennym ganllaw ar gyfer hyfforddeiaethau, ond gallwch hefyd ymweld ag adnoddau swyddogol y Llywodraeth ar hyfforddeiaethau, sy'n trafod y rheolau a'r rheoliadau cyfredol ar gyfer gwneud cais, ynghyd â rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd wedi'i gynnwys a ble i chwilio am hyfforddeiaeth. Os nad ydych chi’n siŵr pa hyfforddeiaeth fyddai’n addas i chi, edrychwch ar ein canllaw i’r gwahanol fathau o hyfforddeiaethau

Ddim yn gymwys ar gyfer hyfforddeiaeth?

Os nad ydych chi’n gymwys ar gyfer hyfforddeiaeth, peidiwch â phoeni, mae ffyrdd eraill o ymuno â’r diwydiant adeiladu, neu wella eich cyflogadwyedd. Efallai eich bod yn gymwys ar gyfer Lefelau T, cymhwyster technegol dwy flynedd o hyd sy’n cyfateb i dri phwnc Safon Uwch. Mae profiad gwaith hefyd yn opsiwn er mwyn ennill profiad mewn swydd. 

Dysgwch fwy am y mathau o swyddi sydd ar gael i chi ym maes adeiladu, yn ogystal â rhagor o wybodaeth am brentisiaethau ac am eich dewisiadau ar gyfer dechrau arni yn y diwydiant.  

Dyluniwyd y wefan gan S8080