Facebook Pixel

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2023

Beth yw Prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn swydd gyflogedig lle rydych chi'n dysgu ac yn cael profiad wrth weithio. Bydd 80% o'ch amser yn y gweithle gyda thua 20% mewn hyfforddiant yn y coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Gellir eu gwneud ar gyfer cannoedd o swyddi, ar y safle ac oddi ar y safle gyda phrentisiaethau gradd yn eich helpu i ennill gradd prifysgol heb unrhyw gost.Darganfyddwch fwy am brentisiaethau yma...


Mae cymaint o wahanol lwybrau heblaw prifysgol llawn amser i gyrraedd yr yrfa rydych chi ei heisiau. I mi, prentisiaeth oedd honno"

Bianca, Peiriannydd Adeiladu

Clywch straeon go iawn gan brentisiaid adeiladu go iawn...

Dyluniwyd y wefan gan S8080