Diwrnod ym mywyd

Diwrnod ym mywyd

Sut brofiad yw cael swydd adeiladu mewn gwirionedd? Ystyriwch y straeon hyn gan bobl sy'n gweithio mewn swyddi adeiladu ledled y DU. Dysgwch sut y maent wedi dod i mewn i'r diwydiant, yr hyn y maent yn ei wneud, ac awgrymiadau ar weithio yn eu meysydd.


Straeon gan bobl sy'n gweithio mewn swyddi adeiladu

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080