I ddefnyddio'r Dewin Pori Gyrfaoedd, dewiswch opsiynau o bob maes a chliciwch ar 'Dangos Canlyniadau'. Nid oes rhaid i chi ddewis o bob tab, ond gorau po fwyaf o opsiynau a ddewiswch o bob maes er mwyn sicrhau'r canlyniad mwyaf cywir.

Darllenwch bob cwestiwn yn ofalus, a chliciwch ar yr ateb sy'n gweddu orau i chi.
Ble hoffech weithio? Dewiswch eich hoff weithle o'r rhestr isod
Beth sydd gennych ddiddordeb ynddo? Dewiswch eich diddordebau o'r rhestr isod
Pa gymwysterau sydd gennych neu yr hoffech eu cael? Dewiswch eich cymwysterau neu'r cymwysterau yr hoffech eu cael o'r rhestr isod
Ddim wedi cael profiad nac yn meddu ar gymwysterau academaidd
Cyfwerth â phum TGAU, gyda dysgu yn y coleg a phrofiad ar safle
A*-C, neu gymwysterau cyfwerth yn Yr Alban
Cyfwerth â dwy Safon Uwch gyda dysgu yn y coleg a phrofiad ar safle
Wedi pasio safonau uwch, neu gymwysterau cyfwerth yn Yr Alban’
Cyfwerth â blwyddyn gyntaf ar gwrs yn y brifysgol, gyda ffocws ar alwedigaeth
Cyfwerth â dwy flynedd yn y brifysgol, hyfforddi tuag at uwch-reoli
Cwrs tair neu bedair blynedd, fel arfer wedi’i astudio llawn amser yn y brifysgol
Wedi gweithio yn y maes ers sawl blwyddyn
Wedi cael hyfforddiant gan gyflogwr, neu yn meddu ar gymwysterau mewn amryw feysydd
Profiad a gwybodaeth wedi’u profi â statws a gydnabyddir gan y diwydiant
Pa sgiliau sy'n eich disgrifio orau? Dewiswch eich set o sgiliau o'r rhestr isod

Eich canlyniadau

Yn seiliedig ar eich dewisiadau, rydym wedi dod o hyd i'r canlyniadau canlynol.