Facebook Pixle

Archaeolegydd

Mae Archaeolegwyr yn archwilio’r olion y mae pobl wedi’u gadael ar eu hôl yn y gorffennol, yn ymchwilio iddynt, yn eu cofnodi ac yn gwneud eu gorau glas i’w hamddiffyn. Hwy sy’n gyfrifol am helpu i ddiogelu’r olion archaeolegol gwerthfawr hyn, a drwy hynny, ddatblygu dealltwriaeth well o’n treftadaeth.

Cyflog cyfartalog*

£22000

-

£30000

Sut i ddod yn Archaeolegydd

Mae rhai archeolegwyr yn gallu creu gyrfa trwy weithio tuag at NVQ/SCQF perthnasol (e.e. Cymhwyster mewn Arfer Archeolegol) tra'n gweithio, ond mae'r mwyafrif yn dewis dilyn cwrs gradd neu gwrs cyfatebol mewn Archeoleg neu ddisgyblaeth gysylltiedig megis Hen Hanes, Cadwraeth neu Reoli Treftadaeth.

Mae llawer hefyd yn mynd ymlaen i astudio ymhellach fel rhan o radd Feistr, neu drwy ennill sgiliau ychwanegol trwy'r cyrsiau niferus a gynigir gan Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr (CIfA).


Beth mae archaeolegydd yn ei wneud?

 • Mae'n cynnig cyfuniad cyffrous o ymchwil hanesyddol ac ymchwiliadau maes.
 • Byddwch yn ymwneud ag ymchwil gychwynnol ac arolygon maes a gynlluniwyd i nodi a allai unrhyw asedau treftadaeth fod yn bresennol.
 • Yn achos adeiladau hanesyddol, byddwch yn gwneud cofnodion o strwythur, ffabrig a chyflwr yr adeiladau hyn.
 • Yna byddai'ch arbenigedd yn ganolog i ddatblygiad cynllun sy'n ystyried arwyddocâd hanesyddol y safle ac effaith bosibl y datblygiad arfaethedig. 
 • Efallai y gofynnir i chi helpu i ailgynllunio'r prosiect er mwyn gwarchod yr asedau neu, os nad yw hyn yn bosib, byddech chi'n ymwneud yn agos â monitro a chofnodi gwaith cloddio.
 • Mae'r wythnos waith arferol yn cynnwys oriau gwaith swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond efallai y bydd adegau lle bydd angen i chi weithio gyda'r nos ac ar y penwythnos, yn arbennig os bydd cloddio ar waith.   

Cymwysterau

Mae rhai archeolegwyr yn gallu creu gyrfa trwy weithio tuag at NVQ/SCQF perthnasol (e.e. Cymhwyster mewn Arfer Archeolegol) tra'n gweithio, ond mae'r mwyafrif yn dewis dilyn cwrs gradd neu gwrs cyfatebol mewn Archeoleg neu ddisgyblaeth gysylltiedig megis Hen Hanes, Cadwraeth neu Reoli Treftadaeth.

Mae llawer hefyd yn mynd ymlaen i astudio ymhellach fel rhan o radd Feistr, neu drwy ennill sgiliau ychwanegol trwy'r cyrsiau niferus a gynigir gan Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr (CIfA).


Cyflog

 • Gall archeolegwyr newydd eu hyfforddi ennill tua £19,000-£22,000
 • Gall archeolegwyr wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £25,000-£30,000
 • Gall archeolegwyr uwch, siartredig neu feistr ennill tua £40,000-£45,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Archaeolegydd Mae Archaeolegwyr yn archwilio’r olion y mae pobl wedi’u gadael ar eu hôl yn y g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Ymgynghorydd Treftadaeth Mae Ymgynghorwyr Treftadaeth yn rhoi arweiniad arbenigol ac yn ffurfio strategae...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080