Facebook Pixle

Cyfarwyddwr Prosiect

O gynllunio i gwblhau, cyfarwyddwyr prosiect sy'n bennaf cyfrifol am gyflawni prosiectau adeiladu'n llwyddiannus.

Cyflog cyfartalog*

£60000

-

£90000

Sut i ddod yn Cyfarwyddwr Prosiect

I weithio fel Cyfarwyddwr Prosiect, byddwch fel arfer wedi ennill gradd gyntaf neu gymhwyster ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, fel rheoli adeiladu neu fusnes a rheoli. 

I'r rheini sydd heb gymwysterau perthnasol ym maes rheoli prosiect, mae'n dal i fod yn bosibl i ddatblygu ar sail profiad o'r diwydiant. Rhydd rolau cefnogol mewn timau prosiect brofiad hanfodol a gellir ei gyfuno â chwrs rhan-amser er mwyn cwblhau cymwysterau perthnasol ym maes rheoli prosiect.

Mae hefyd yn bosibl i weithio tuag at gymwysterau proffesiynol ym maes rheoli prosiect i lefelau gwahanol ac ar adegau gwahanol yn eich gyrfa. Mae'r Gymdeithas Rheoli Prosiect, y Sefydliad Rheoli Prosiect a'r Sefydliad Rheoli Siartredig i gyd yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau proffesiynol, priodol.

I ddatblygu i fod yn Gyfarwyddwr Prosiect, byddai angen o leiaf 10 mlynedd o brofiad arnoch yn y diwydiant.


Beth mae Cyfarwyddwr Prosiect yn ei wneud?

 • Cwrdd yn rheolaidd â chleientiaid, trydydd partïon a rheolwyr prosiect i adrodd am gynnydd
 • Monitro cynnydd, darparu rheolaeth ariannol a sicrhau ansawdd y prosiect
 • Darparu cynlluniau a dulliau cost-effeithiol i alluogi cwblhau'r prosiect yn effeithiol
 • Rheoli risgiau er mwyn osgoi oedi
 • Sicrhau bod y trwyddedau a phapurau cyfreithiol angenrheidiol wedi'u sicrhau cyn i'r prosiect gychwyn
 • Sicrhau bod rheolwyr prosiect yn goruchwylio a rheoli eu timau aml-ddisgyblaeth eu hunain
 • Gwneud penderfyniadau strategol a darparu'r arweinyddiaeth a'r cyfeiriad sydd eu hangen i dimau o reolwyr prosiect weithredu'r penderfyniadau hynny
 • Creu perthyasoedd gweithio cryf gyda chleientiaid
 • Fel arfer bydd Cyfarwyddwyr Prosiect yn gweithio oriau llawn amser
 • Oherwydd y lefel uchel o gyfrifoldeb sydd yn y rôl, byddai goramser yn debygol er mwyn bodloni terfynau amser

Cyflog

 • Gall Cyfarwyddwyr Prosiect â phrofiad cyfyngedig yn y rôl ennill rhwng £48,000 a £66,000.
 • Gyda phrofiad, gall Cyfarwyddwyr Prosiect ennill rhwng £66,000 ac £85,000.
 • Gall uwch gyfarwyddwyr prosiect ennill rhwng £85,000 a £110,000 neu fwy.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyfrifoldebau a statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cyfarwyddwr Prosiect O gynllunio i gwblhau, cyfarwyddwyr prosiect sy'n bennaf cyfrifol am gyflawni pr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfarwyddwr Adeiladu Cyfarwyddwyr adeiladu sy'n gyfrifol am gynllunio a rheoli'r holl weithgareddau y...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080