Facebook Pixle

Gweithredwr peiriannau

Mae gweithredwyr peiriannau yn defnyddio peiriannau trwm i balu, codi a symud deunyddiau ar safle adeiladu.


Y Rôl

  • Cyfrifol am beiriannau megis teirw dur a lorïau dadlwytho, llwyfannau gwaith symudol uchel, craeniau mawr, cywasgwyr a chloddwyr (JCBs). 
  • Gweithio yn yr awyr agored ac weithiau ar uchder os ydych chi'n defnyddio craen tŵr neu un o'r cloddwyr mwy
  • Â rôl fel hon, fel arfer byddwch yn dod yn arbenigwr mewn un math o beiriannau mawr, ac yn gwneud popeth o yrru a gweithredu'r peiriant i'w gadw'n rhedeg yn iawn

Cymwysterau a Hyfforddiant

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i hyfforddi fel gweithredwr peiriannau adeiladu ond bydd rhai cyflogwyr yn gofyn am TGAU neu Raddau Safonol/Cenedlaethol 4/5 mewn Saesneg, Mathemateg, Dylunio a Thechnoleg, neu gymwysterau galwedigaethol cyfatebol.

Bydd cwmnïau ac asiantaethau adeiladu yn aml yn chwilio am bobl â rhywfaint o brofiad ar y safle. Os nad ydych wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu o'r blaen, ystyriwch weithio fel gweithredwr adeiladu cyffredinol i ddechrau. Yna efallai y bydd eich cyflogwr yn eich hyfforddi i fod yn weithredwr peiriannau.

Mae prentisiaeth yn ffordd dda o ddechrau arni. Fel prentis, byddwch yn astudio tuag at SVQ/NVQ Lefel 2 mewn Gweithredu Peiriannau, sy'n cwmpasu sut i weithredu peiriannau ynghyd â hyfforddiant ar ddeddfwriaeth diogelwch, rheoliadau a chodau ymarfer, eich rolau a'ch cyfrifoldebau, cynnal a chadw ac archwilio a chyfarpar diogelu.


Cyflog

  • Gall gweithredwyr peiriannau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £25,000
  • Gall gweithredwyr peiriannau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000
  • Gall uwch weithredwyr peiriannau ennill rhwng £30,000 - £40,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Mae gweithredwyr peiriannau hunangyflogedig yn sefydlu eu cyfraddau tâl eu hunain.


Vacancies/apprenticeships

Apprenticeships

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Dyluniwyd y wefan gan S8080