Facebook Pixle

Derbynnydd

Fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cleientiaid, isgontractwyr a chyflenwyr, rôl y Derbynnydd yw portreadu proffil proffesiynol y cwmni'n briodol.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£20000


Y Rôl

 • Ateb y ffôn yn brydlon ac yn gwrtais
 • Cynnal y dderbynfa
 • Cyfarch ymwelwyr ac ymdrin ag ymholiadau
 • Rheoli'r llyfr ymwelwyr a dosbarthu tocynnau diogelwch
 • Darparu lluniaeth
 • Archebu cludiant a gwneud trefniadau teithio
 • Cynnal gwaith clerigol sylfaenol
 • Trefnu ystafelloedd cyfarfod
 • Gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos
 • Efallai y bydd angen oriau goramser ac mae gweithio rhan amser ar gael yn aml

Cyflog

 • Gall Derbynyddion dan hyfforddiant ac sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £11,000 a £13,000
 • Gall Derbynyddion hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £15,000 a £18,000
 • Gall uwch Dderbynyddion ennill mwy na £20,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Receptionist Fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cleientiaid, isgontractwyr a chyflenwyr, rôl...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweinyddwr Rôl gweinyddwr yw rhoi’r cymorth ymarferol a/neu glercol sydd ei angen er mwyn s...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynorthwyydd Cyfrifon Mae cynorthwywyr cyfrifon yn gyfrifol am roi cymorth cyfrifyddu a gweinyddol i’r...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080