Teuluoedd o Yrfaoedd

Teuluoedd o Yrfaoedd

Mae swyddi yn y diwydiant adeiladu yn perthyn i un o ddeg o grwpiau neu deuluoedd o yrfaoedd. Mae'r swyddi ymhob teulu yn cynnwys mathau tebyg o waith ac fel arfer yn defnyddio'r un math o hyfforddiant, sgiliau a gwybodaeth.

Cliciwch ar y teuluoedd i weld y swyddi sy'n perthyn iddynt.

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080